Chính sách giao hàng

Công ty quảng cáo Tân Hưng ADV áp dụng chính sách giao hàng như sau:

  1. Điều kiện:
  • Áp dụng đối với các sản phẩm cần lắp đặt, treo, dán,… Cần có sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên Tân Hưng ADV và coi đó là giai đoạn hoàn thành cuối cùng của sản phẩm.
  • Tân Hưng ADV hỗ trợ giao hàng khi khách hàng có nhu cầu.

 

  1. Cách thức:
  • Sử dụng các loại xe phù hợp vận chuyển dưới sự giám sát của nhân viên Tân Hưng ADV đảm bảo cho sản phẩm không bị hư hỏng.
  • Giao nhận, kiểm tra sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng, kỹ thuật và mẫu thiết kế.